Migrera och integrera molntjänster 2017-10-15T15:14:15+00:00

Migrera och integrera molntjänster

Vi hjälper dig att migrera och integrera alla dina molntjänster och du får en komplett, fungerande IT-miljö i molnet

MIGRERA OCH INTEGRERA MOLNTJÄNSTER

Hur flyttar jag befintligt data in i molnet? Hur lång tid kommer det att ta? Blir det avbrott i mejlen? Hur hanterar vi alla nya lösenord och identiteter? Vi har 13 års erfarenhet av molntjänster och har flyttat mejl, data och applikationer till olika molntjänster många gånger. Molntjänsterna måste också fungera ihop, så att funktionalitet inte försvinner eller krånglas till när flytten går till molnet. Flytten måste planeras så att de nödvändiga driftavbrotten inte stör affärsverksamheten.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi migrerar och integrerar alla dina molntjänster. Du får en komplett, fungerande IT-miljö i molnet. Du får också dokumentation och systemkartor som visar var ditt data finns och hur data och system hänger ihop. Information till användarna och en introduktion till de olika molntjänsterna ingår också i erbjudandet.

KONTAKTA OSS!
Loading...