Kvalitetssäkra molntjänster 2017-10-15T15:13:57+00:00

Kvalitetssäkra molntjänster

Vi hjälper dig att säkerställa så att att era molntjänster lever upp till verksamhetens krav och förväntningar över tid

KVALITETSSÄKRA MOLNTJÄNSTER

Molntjänsterna måste också över tid leva upp till verksamhetens krav och förväntningar. Kunder som använder eller berörs av systemen måste uppleva att de fungerar korrekt och enligt de förväntningar som finns. Baserat på affärsöverenskommelsen mellan er och kunden. Hur säkerställer vi det?

VÅRT ERBJUDANDE

Vi gör en revision av era IT-tjänster ur ett kundperspektiv. Fungerar tjänsten enligt specifikation? Fungerar den i en föränderlig värld tillsammans med eller integrerat med andra system och tjänster som era kunder använder? Vi tittar på ”output” från era system och identifierar kvalitetsbrister.

Kvalitetsbristerna måste åtgärdas tidigt i processkedjan för att konsekvenserna samt kostnaderna för fel och brister inte skall öka lavinartat. Vi spårar bristerna bakåt i kedjan och identifierar vad grundorsaken är och hur den uppstått. Vi föreslår adekvata åtgärder och följer upp resultat och kostnad. Denna revision utförs regelbundet med ett intervall vi kommer överens om. Vi debiterar ett fast, överenskommet pris för tjänsten.

KONTAKTA OSS!
Loading...