Implementera molntjänster 2017-10-15T15:02:19+00:00

Implementera molntjänster

Vi tillhandahåller alla resurser för genomförandet av ert projekt och ansvarar för att flytta upp processer och data från era gamla system till molnet

IMPLEMENTERA MOLNTJÄNSTER

Att komma igång med en enkel molntjänst kan ta en halvtimme. Har du fler tjänster, en lite mer komplicerad verksamhet eller IT-miljö, eller behov av att tjänster fungerar tillsammans behöver arbetet drivas i ett projekt. Mål, tidplaner resursbehov behöver fastställas och kostnaderna uppskattas. Resurser och kompetens för genomförande behöver allokeras.

VÅRT ERBJUDANDE

Vi tillhandahåller alla resurser för genomförandet av ert ”molnprojekt” och ansvarar för att flytta upp processer och data från era gamla system till molnet. Vi ser till att molntjänsterna passar ert företag och att de fungerar ihop. Vi ser till att migreringar från gamla system fungerar och att all data kommer med. Vi dokumenterar era tjänster och vilken data som finns var.  Vi dokumenterar de skydd mot obehörig åtkomst och förändring av data som finns.

Ni väljer alltid själva vilka molntjänstleverantörer ni vill köpa av. Vi debiterar ett fast, överenskommet pris för tjänsten.

KONTAKTA OSS!
Loading...