GDPR 2018-06-05T14:53:26+00:00

GDPR

Vi erbjuder flera paketerade tjänster inom
implementering av GDPR

VI ERBJUDER FÖLJANDE GDPR-TJÄNSTER:

GDPR EXPRESS

På vår workshop GDPR Express går vi igenom hur GDPR påverkar ditt företag och påbörjar ditt arbete för att kunna följa den nya lagen. För att du snabbt ska kunna uppfylla kraven har vi tagit fram mallar till de kritiska dokumenten och en projektplan med prioriteringsordning. Om du följer våra instruktioner kommer ditt företag kunna hantera merparten av sina skyldigheter inom en vecka.

Kursen hålls i våra lokaler i Gamla stan och för att kunna hjälpa dig med de praktiska momenten är deltagarantalet begränsat till max fem personer per tillfälle. Vid behov finns även möjlighet att delta online.

Kursens längd: 4 timmar
Kurstillfällen: Onsdagar 08:00-12:00 och fredagar 08:00-12:00
Plats: Järntorgsgatan 6, 11 29 Stockholm
Pris: 6 900 kr per deltagare

LÄS MER!
GDPR-Implementering

GDPR STARTUP IMPLEMENTERING

Ett stort problem för många organisationer är att komma igång med GDPR-arbetet. Det räcker inte med att ”bara dra igång” och räkna med att resultatet skapar det värde som eftersöks. Cloudonline arbetar med en värdebaserad modell för att utvärdera värdeskapandet och prioritera därefter.

För att snabbt etablera och komma igång med ert GDPR-arbete har vi satt ihop en Startup-tjänst. Cloudonline hjälper er med att:

Startar med intervjuer och en halvdags workshop för att etablera ett agilt arbetssätt och göra en grov behovsanalys. Ur ett värdebaserat perspektiv identifierar och skapa vi en första ”Backlogg” (aktivitetslista) med prioriterade moment. Ni får sen allt detta i en rapport, som vi går igenom med er, samt tillhörande checklistor och mallar.

Fördelen med detta upplägg är att ni inte bara kommer igång med att på ett systematiskt sätt ta er an era utmaningar utan att ni samtidigt får en aktivitetslista som ni kan börja arbeta med direkt. Syftet med startupen är att förse er med en reell plan som ni kan driva vidare på ett sätt som passar er.

De identifierbara resultaten efter genomförd startup är:

• Projekt-specifikation, -organisation, -plan
• 
1:a backlogg (aktivitetslista)
• 
Mallar och checklistor

GDPR ANALYS OCH GENOMFÖRANDE

Under det efterföljande GDPR-arbetet kan Cloudonline hjälpa er med allt från att leda arbetet till att stödja projektet som resurs eller rådgivare.  När vi hjälper er med det fortsatta arbetet sätter vi upp en struktur med en agil modell. Vanligtvis brukar det innebära:

• Uppsättning av två-veckors sprintar med team sammansatt med representanter från samtliga intressenter (1:a sprinten struktureras i enlighet med aktivitetsplanen som togs fram under startupen).
• 
Därefter används redan etablerade modeller/rutiner för förändring och kvalitetssäkring av förvaltningsobjekten (IT-systemen), t.ex.”change requests, change management och release management”
• 
Vi etablerar en rapporteringsmodell som möjliggör enkel uppföljning och löpande dialog med ledningsgrupp/styrgrupp.
• 
Vi etablerar dokumentationsstandard och struktur för spårbarhet av beslut och åtgärder inom ramen för GDPR.

GDPR-RÅDGIVNING KRING DPO-ROLLEN

Dataskyddsombud eller DPO (Data Protection Officer) är en ny roll som vissa organisationer kommer behöva tillsätta. Det är en bred roll med stort fokus på att hjälpa organisationen agera i enlighet med GDPR. Bl.a. genom rådgivning, utbildning, kravställning och som kontaktperson. Alla måste inte tillsätta en officiell person som dataskyddsombud men p.g.a. att GDPR ställer stora krav kan det vara ovärderligt att ha någon att vända sig till för att få råd och hjälp.

Cloudonline erbjuder rådgivning inriktad på DPO-rollen. Vi sätter ihop en löpande rådgivningstjänst som är anpassad efter ditt behov och era organisatoriska krav.

Behöver du hjälp kring GDPR?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Loading...