Digitaliseringscoach 2018-02-15T10:21:22+00:00

Digitaliseringscoach

Vi har hjälpt några av Sveriges största bolag att driva sin digitalisering. Nu hjälper vi dig som din professionella digitaliseringscoach!

Har du gett upp hoppet om att hänga med i alla nya digitala möjligheter som sköljer över oss?

Mindre och medelstora bolag har ett växande behov av att hänga med den allt snabbare digitaliseringen och globaliserade konkurrensen. I samma takt som världen blir allt mer komplex öppnas också nya möjligheter för alla att konkurrera kostnadseffektivt och skalbart. Utmaningen är samma för alla, dvs att maximera kundvärde och kundupplevelse – helst till lägre kostnader. De digitala verktygen för att uppnå detta är idag tillgängliga för alla. Det gäller bara att hitta rätt i djungeln och forma sin egen digitala affärsmodell.

Vi blir din moderna digitaliseringscoach och ditt stöd på resan

För att hantera denna situation har vi på Cloudonline tagit fram en tjänst som vi kallar för digitaliseringscoach. Det är en modern IT-chef som du får tillgång till utifrån dina behov. Vi stöttar dig med:

 • • Strategier med helheten i fokus
 • • Behovsanalys, målbild och val av moderna lösningar
 • • Stöd och anpassningar vid införande av nya digitala lösningar
 • • Utbildning och förändringsledning

Inom allt fler områden blir det vanligt att man tar in funktioner/expertis som tjänst, dvs “as-a-service”. T.ex. HR-chef på deltid, CFO på deltid, Marknadsfunktion på deltid osv. Nu har turen kommit till IT-chefen och IT-avdelningen.

En digitaliseringscoach från Cloudonline hjälper dig med:

 • • Håller era digitala lösningar uppdaterade och ajour under livscykeln
 • • Rekommenderar förändringar av digitala lösningar (interna och externa) baserat på era affärsmål och strategier
 • • Stöd för utvärdering, investeringskalkylering och upphandling av moderna tjänster
 • • Driver agila processer för ständig förbättring så att ni kan vara både agila och stabila. T.ex. säkerställa att det ni har fungerar stabilt samtidigt som ständiga förändringar pågår under kontrollerade former

Hur bedrivs det löpande arbetet?

För att du ska erhålla så hög tillgänglighet och effektivitet som möjligt levereras våra tjänster både via digitala kanaler och personliga möten. Detta anpassas naturligtvis efter dina behov och önskemål.

Exempel:

 • • Startup (1-2 dagar)
  • ○ Genomgång av nuläge, målbild och upprättande av strategi
 • • Veckovisa avstämningsmöten (1 timme)
  • ○ Status-uppföljning av löpande drift- och förvaltningsärenden samt förändringsinitiativ
 • • Månadsvisa planeringsmöten (2 timmar)
  • ○ Följer upp pågående förändringsinitiativ
  • ○ Prioriteringar och beslut om nya förändringar
  • ○ Realease-planering
 • • Halvårsvisa strategimöten (3 timmar)
  • ○ Uppföljning resultat för de initiativ som drivits de senaste sex månaderna
  • ○ Revidering mål och strategier för kommande sex-månadersperiod
  • ○ Prioritering och beslut om nya initiativ

Vilka är fördelarna för dig?

 • • Tillgång till kompetens för att driva effektiv affärs- och verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg
 • • Frigör tid för dig att fokusera på kärnverksamheten!
 • • Kostnadseffektiva(-re) IT-lösningar
 • • Löpande utvärdering av digitala lösningar och affärsresultat
 • • Löpande utvärdering och justering av säkerhet, flexibilitet och skalbarhet
Digitaliseringscoach
KONTAKTA OSS!

Hur kommer jag igång?

Anmäl ditt intresse här. Vi tar sedan kontakt för att komma överens om i vilken omfattning du behöver hjälp. Arbetet inleds därefter med:

 • • Startup
  • ○ Genomgång av er verksamhet (nuläge)
  • ○ Definiera affärs- och verksamhetsmål
  • ○ Utmaning (eg. problemformulering som underlag för prioritering)
  • ○ Digitaliserings-strategier kopplade till affärs- och verksamhetsmål på kort och lång sikt
 • • Rutiner för regelbundna möten och löpande support/jour
 • • Initiering och uppföljning aktiviteter/projekt för förbättringar

Du betalar en fast månadskostnad. Tjänsten kan utökas eller avslutas med 2 månaders varsel.

Varför Cloudonline?

Du får tillgång till följande “as-a-service”:

 • • Digital affärsutvecklingskompetens
 • • Utvärdering och upphandling av lösningar av oberoende part
 • • Projektledning
 • • Kvalitetssäkring (krav och test)
 • • Life cycle management / Support & Service
 • • Uppföljning av affärsnytta av gjorda IT-investeringar

Vi har hjälpt några av Sveriges största bolag att driva sin digitalisering. Nu hjälper vi dig som din professionella digitaliseringscoach!

Loading...