DigitaliseringsIndex

DigitaliseringsIndexet är det första steget mot digitalisering. Genom att titta på din närvaro på nätet, i sociala medier, synlighet på Google, all digital kommunikation och mer än 200 andra parametrar tar vår unika, AI-baserade algoritm fram ditt företags DigitaliseringIndex, och ger dig en enkel, jämförbar siffra som visar din nuvarande digitala mognad. Baserat på indexet bygger vi en detaljerad rapport som ger dig insikter om ditt företag, och var digital transformation behövs.

Verktygslåda för Transformation

Med vår metodbaserade verktygslåda kan vi hjälpa dig i hela digitaliseringsprocessen. Vi erbjuder professionella workshops baserade på företagets indexrapport och guidar dig till en högre och mer lönsam digital status. Vår verktygslåda kan ta dig genom hela digitaliseringsprocessen i olika steg, där våra konsulter hjälper dig att utveckla din verksamhet inifrån – med en handlingsplan, metod för genomförande samt regelbunden uppföljning. Allt detta sker digitalt och interaktivt tillsammans med alla deltagare.


Molnkatalog

I vår Molnkatalog kan du hitta, jämföra och köpa molntjänster som passar just ditt företags behov. Det är en enkel sökfunktion där du kan söka i den största onlinekatalogen för molntjänster idag. Det är lätt att hitta den service du behöver, jämföra den med liknande tjänster, och köpa den som passar just din verksamhet bäst.
De kategorier du hittar i molnkatalogen är direkt kopplade till din indexrapport, så att du enkelt ser vilken typ av tjänst som du behöver, baserat på resultatet i din indexrapport.

Fler tjänster

Om du vill förbättra ditt DigitaliseringsIndex, behöver hjälp med att bli mer digital, eller kanske har en ny produkt som du vill testa, så erbjuder vi även dessa tjänster:

Du kan börja din digitaliseringsprocess med att beställa ditt DigitaliseringsIndex

[salesforce form=”4″]