Säkerhet är ett vitt begrepp. På Cloudonline pratar vi om säkerhet i termerna av avbrottsfri IT, eller
egentligen avbrottsfri verksamhet. Det finns många orsaker till oplanerade avbrott i IT-systemen,
t.ex. användarfel, fel konfiguration, buggar i mjukvara, utrustning går sönder, blir stulen eller
kontaminerad av skadliga program.

Skadliga program, eller ”malware” har under årens lopp blivit allt mer sofistikerade och också fått
många olika namn, t.ex.

  •  Virus
  • Maskar
  • Trojaner
  • Spyware
  • Crimeware
  • Ransomware
  • Etc

Tillverkning, distribution och användning av skadlig kod är idag en välfinansierad organiserad
brottslighet. För att få en uppfattning om storleken så finns det de som bedömer att denna marknad
inom kort, eg. redan 2021, kommer att omsätta mer pengar än den globala illegala droghandeln.

Alla organisationer, företag och privatpersoner är målgrupp för denna brottslighet. Beroende på
värdet av det som finns kopplat till IT-lösningarna så används olika grader av sofistikerade metoder.
För vanliga enskilda eller mindre organisationer utnyttjas vanligtvis kända sårbarheter som bearbetas
automatiserat och storskaligt. För större organisationer, med större värde i sina IT-lösningar, är också
riktade attacker med kombinationer av sofistikerade metoder en verklighet. Men vi är alla som sagt
målgrupp. De som arbetar med säkerhet uttrycker ibland lätt lakoniskt att ”det finns två typer av
människor/organisationer – de som blivit hackade och de som kommer att bli hackade”.

Det vi egentligen vill säga är att denna typ av brottslighet ökar i samma takt som IT-lösningarna ökar i
värde för oss. Och som med alla säkerhetsarrangemang så börjar det med medvetenhet om värdet
av det som skall skyddas och kännedom om hotbilden. Med den kunskapen kan bättre beslut om
säkerhetsinvesteringar och nivån på densamma fattas.

Sökord: #AvbrottsfriIT; #Säkerhet; #Malware; #Ransomware; #InfoSec