Pressrelease | 2017-11-06, Stockholm
Systemstrategerna, Systemet IT och Litestream – tre bolag med rötterna i konsult- och hostingvärlden går ihop och  bildar bolaget Cloudonline. Efter förvärv av molnkatalog-tjänst från Cloud Republic (noterat på NGM-listan) är bolaget helt fokuserat på moderna IT-strategier online.
Cloudonline har bildats för att möta kundernas behov av flexibla och skalbara IT-tjänster.
Digitalisering pågår för fullt i alla branscher. IT är helt centralt i omdaningen. IT-budgeten för att köpa, utveckla och äga IT-komponenter krymper till förmån för tjänster där man betalar för det man nyttjar. I spåren av denna utveckling sätts många IT-strategier på hårda prov. Det gäller allt ifrån projekt- och förvaltningsmetoder till kravställning, inköpsrutiner, kostnadskontroll och kvalitetssäkring.

”Alla verksamheter förändras snabbt och kräver nya digitala hjälpmedel för att vara konkurrenskraftiga. Cloudonline kan vara en ny typ av partner i denna process och kan stötta i både förändringsprojekt, förvaltning och praktisk support av komplexa miljöer som allt oftare tenderar att bestå av flera olika molnbaserade system.” säger Ari Liukko, CloudRepublic AB (publ).

Cloudonline hjälper kunderna att hitta, utvärdera, köpa och förvalta molntjänster som skapar affärsvärde. Kort sagt att implementera en modern IT-strategi online.
För mer information:
Cloudonline Sverige AB
Lars Simonsson, CEO
Mobil: +46 70 657 66 90
Email: lars.simonsson@cloudonline.com
Om Cloudonline
Cloudonline tillhandahåller tjänster och verktyg för affärsutveckling och implementation av moderna IT-lösningar online. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer information finns på www.cloudonline.com.