Project Description

Webinar: GDPR-revision – nödvändigt eller livsviktigt?

När GDPR trädde i kraft maj 2018 var de flesta av oss stressade för att bli klara i tid med ett grundläggande arbete. Allt ifrån anpassning av organisation och processer till verktyg krävdes för att följa reglerna. Men hur klara blev vi egentligen?

Det är tydligt att Datainspektionen kommer att följa sina utländska kollegors exempel och bli betydligt tuffare med kontroll av regelefterlevnad de närmaste åren. Datainspektionen publicerade nyligen en rapport där man pekar på att tre av fyra medborgare i Sverige är oroliga för hur deras personuppgifter hanteras. Samtidigt bedömer bara hälften av verksamheterna att de har ett kontinuerligt och systematiskt arbete med dataskydd på plats.

När det gäller säkerhetsarbete och regelefterlevnad finns alltid ett behov av kontroll, anpassning och uppföljning. GDPR är inget undantag. Nu är det dags att städa och säkerställa att vi kan hantera GDPR över tid.

Detta webinar riktar sig till alla som är intresserade av att säkerställa regelefterlevnad av GDPR och vill skapa sig en bild om var man befinner sig på efterlevnads-skalan.

På webinaret den 16 oktober, kl. 10:00-10.45 får du svar på följande frågor:

– Hur mäter vi regelefterlevnad av GDPR?
– Varför skall jag göra revision löpande?
– Vilka verktyg behöver jag?
– Vad är nästa steg?

Boka dig här och planera ditt nästa steg mot regelefterlevnad av GDPR.

Boka dig här och planera ditt nästa steg mot regelefterlevnad av GDPR.
Den 16 oktober 10:00!