Project Description

GDPR – Vad gör en DPO?

Med GDPR kommer en mängd nya begrepp att hålla koll på. De flesta har hört talas om DPO, Data Protection Officer, eller på svenska Dataskyddsombud. Dock har inte alla koll på vad en DPO egentligen gör.

Allmänt kan man säga att DPO:ns uppgift är att säkerställa att verksamheten är informerad om regelverket och vidtar nödvändiga åtgärder för att följa detta. Dessutom ska DPOn vara tillgänglig och enkel att kontakta. 
Detta webinar, som hölls den 18 januari 2018, riktade sig särskilt till dig som är tilldelad rollen DPO och till dig som överväger eller avser att tillsätta en DPO.
På webinaret besvarade vi följande frågor:

  • Vad är en DPO?
  • Hur vet du om din organisation måste tillsätta en DPO?
  • Vad gör en DPO?