Project Description

Den ultimata DPO-guiden

Den 25 maj i år (2018) kommer den allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR, att börja gälla. I den, närmare bestämt i artikel 37, tas dataskyddsombud upp. Dataskyddsombudet eller DPOn är en ansvarsroll vars primära uppgift är att hjälpa till med företags GDPR efterlevnad.

Denna guide riktar sig särskilt till dig som är tilldelad rollen DPO och till dig som överväger eller avser att tillsätta en DPO.

Guiden ger dig svar på frågor såsom:

– I vilka fall behöver en  DPO tillsättas?
– Vilka uppgifter har en DPO?
– Vilka krav finns på DPO:n och på organisationen?
Du får också en checklista över viktiga punkter att beakta och svara på inför ert val av hanteringen av DPO-rollen.

Ladda ner guiden här!