Digitalisering

Med digitalisering menar vi den process med extrem förvandling som vårt samhälle står inför. Ett internet som blir tillgängligt för alla (4g / 5 g) och (IoT) i kombination med den snabba utvecklingen av ökad datorkraft (Quantum datorer), industriellt framställda IT-tjänster (molntjänster), effektiv kommunikation (sociala medier), och artificiell intelligens ( AI), möjliggör helt nya och säkra (PKI, Block kedja) digitala värdekedjor (Disruptive Innovation). Detta påverkar allt och alla – nationer, organisationer, företag och privatpersoner.

[SHOWIMG src=”/assets/images/ai.png” title=”AI”] [SHOWIMG src=”/assets/images/cloudservices.png” title=”Cloud services”] [SHOWIMG
src=”/assets/images/quantum computing.png” title=”quantum computing”] [SHOWIMG
src=”/assets/images/disruptive innovation.png” title=”disruptive innovation”] [SHOWIMG
src=”/assets/images/iot.png” title=”iot”]

CloudRepublics styrelse

Alexander_webb

Alexander Kehrer

VD

Alexander har en gedigen erfarenhet av att bygga organisationer, driva tillväxt och leda försäljning i olika ledande positioner inom IT och Telekom. Alexander kommer närmast från en tjänst som säljdirektör för företagsdivisionen på Telenor Sverige. Han har tidigare varit VD för TDC Hosting och dessförinnan haft olika befattningar på Ericsson, 3 och Framfab. Alexander har Civilekonomexamen från Internationella Ekonomlinjen vid Uppsala Universitet.
Alexander.kehrer@cloudrepublic.com

ari

Ari Liukko

Affärsutveckling & Styrelse
Ari har en gedigen erfarenhet av digitala tjänster och entreprenörskap. Han har varit med och grundat och drivit flera internationella IT-bolag bl a Tele5 i Sverige, Corechange i USA och Servage i Tyskland. Ari har också erfarenhet av att ta en startup till ett noterat bolag. Ari har en Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med ett examensarbete inom artificiell intelligens.
ari.liukko@cloudrepublic.com

Viveka Elfström

Ekonomichef
Viveka har en bakgrund som revisor från KPMG och har även erfarenhet av att fungera som ekonomichef för noterade bolag. Nu driver hon redovisningsbyrån Consoldia som hon grundat.
Viveka.elfstrom@cloudrepublic.com

PeterP_webb

Peter Peldan

R&D
Peter är docent och doktor inom teoretisk fysik. Hans första yrkesbana var som forskare och teoretisk fysiker, nyligen vid Penn State University , som under den tiden var världens centrum för forskning om svarta hål. Peter har publicerat flera artiklar i ledande vetenskapliga publikationer, främst om teoretiska matematiska modeller i svarta hål. År 1997 började han sin karriär som avancerad programutvecklare. Hans specialitet är kombinationen mellan avancerade matematiska modeller och komplex mjukvaruutveckling. Peter ansvarar för att utveckla vår patentsökta digitaliseringsalgoritm och ”big data”-lösningar.
peter@cloudrepublic.com

Vanessa_webb

Vanessa Folkesson

Digital transformation & Franchise
Vanessa har en omfattande erfarenhet av att utveckla digitala affärsmodeller för kunder i ett internationellt sammanhang och är också en eftertraktad föreläsare i ämnet. Vanessa har arbetat som strategisk rådgivare och har haft olika befattningar inom McKinsey & Co, Microsoft och Google. Vanessa har en MBA från Boston University och har även en examen i Management från Harvard University.
Vanessa.folkesson@cloudrepublic.com

PeterN_webb

Peter Norberg

Partner & Ansvarig för försäljning
Peter har stor erfarenhet inom försäljning som täcker stora internationella B2B, SME-segment samt B2C. Han har haft många olika ledande befattningar inom Martela, OY och Telenor. Han har en examen från Påhlmans School of Economics, Telenors internationella Core leadership program samt Telenors Global Talent Management program ”Accelerate”.
peter.norberg@cloudrepublic.com

tomas

Tomas Ward

Styrelseledamot
Tomas Ward har haft roller som försäljningsdirektör, divisionschef och VD i bolag som CSC, Cambridge, Banctech, Bioservo med flera. Han har skapat dokumenterad kommersiell framgång och har djup erfarenhet av att överbrygga klyftan mellan utveckling och kommersialisering, bygga organisationer och skapa värde i företag. Tomas har omfattande erfarenhet av go-to market strategier, affärs och licensmodeller, venture capital och finansiering. Han gillar utmaningar och drivs av att skapa nya stora affärer, gärna i en internationell global miljö. Tomas Ward är ekonom (MBA) från Uppsala och Handelshögskolan i Göteborg samt sitter i styrelsen för ett antal bolag.
tomas.ward@cloudrepublic.com

carsten

Carsten Webering

CRM & ERP
Carsten Webering har mer än 26 år erfarenhet av systemutveckling ett stort antal miljöer. Han har hjälpt företag som Telia och American Express i New York med stora utvecklings- och integrationsprojekt. På senare tid har Carsten jobbat med SAP CRM med mer inriktning på sociala medier, marknadsföring och nätverk. Carstens kompetens spänner från ren programmering och systemarkitektur till verksamhets- och processutveckling. Carsten har examen från Systemvetenskaplig linje på Stockholms Universitet.
Carsten.webering@cloudrepublic.com

rahul

Rahul Malhotra

Advisory Board
Rahul är grundare och VD för Aress Software, ett indiskt bolag med representation i USA och England med cirka 500 anställda. Aress tillhandahåller teknisk support samt design, support, underhåll och utveckling av webbtjänster och mobila applikationer. Rahul har över tjugo års erfarenhet av IT och tillverkningsindustri. Han har en Civilingenjörsexamen inom IT och håller för närvarande på med sin doktorsexamen i datavetenskap. Han har lång erfarenhet av att arbeta med molntjänster och hostingleverantörer runt om i världen.

Kontakta oss för att höra mer om våra tjänster

[salesforce form=”5″]