Kompetenser 2017-10-19T14:46:52+00:00

Kompetenser

Vi på Cloudonline har många års erfarenhet och djup kunskap inom hosting, service desk, projektledning, systemförvaltning och test / kvalitetssäkring.

HOSTING

Cloudonline kan hosting (ie. Managed data center, applikationsdrift, teknisk förvaltning – kärt barn har många namn)! Vi levererar kapacitet till våra kunder och våra kunders kunder. Vi har en bred teknisk lösning på en modern plattform med hög kvalité. Vårt erfarna team kan också ta hand om dina applikationer, din webb eller hela it-avdelningen om så önskas. Vi har ett smörgåsbord av tjänster och vi hjälper dig att välja det som passar just ditt företag.

SERVICE DESK

Hur väl integrerade, dokumenterade och förvaltade era IT-tjänster än är, så kommer ni att stöta på problem. Det kan röra allt från ett glömt lösenord till att en hel tjänst slutar att fungera. Cloudonlines Service Desk utgör en kontaktyta mellan er och alla era tjänsteleverantörer. Vi hanterar incidenter, tjänsteförfrågningar och ansvarar för kommunikationen med användarna. Alla användare kan ringa in till Service Desk för att få hjälp. Vi tar emot ärendet, registrerar det och löser det respektive slussar ärendet vidare till rätt instans. Vi ansvarar för  ärendet till dess att det är löst. Vi följer upp SLA, svarstid i växeln mm och presenterar statistiken för dig.

PROJEKTLEDNING

Cloudonlines projektledare har kompetens inom IT, processer, kommunikation och organisation. Vår utgångspunkt i alla uppdrag är att uppfylla kundens behov och förväntningar på den effekt som skall uppnås. Att leverera förväntat projektresultat med rätt kvalitet inom tids- och budgetramarna är en skön konst. Förutsättningarna sätts tidigt när önskat resultat och krav formuleras. Vi är gärna med så tidigt som möjligt för att säkra ett så bra resultat som möjligt. Det är vår övertygelse att tydlig och god kommunikation är en förutsättning för ett bra resultat.

PROJEKTLEDARE

Cloudonline tillhandahåller projektledare som behärskar planering och genomförande av samtliga ingående moment i ett projekt som förstudie, design, konstruktion, integration, konfiguration, test och införande, dvs från ”ax till limpa”. Vi ser stora fördelar med att delta så tidigt som möjligt vid initiering av projekt för att säkerställa att fokus ligger på effektmålen.

FÖRÄNDRINGSLEDARE

Om projektet innehåller stora inslag av förändrat beteende/arbetssätt/organisation är ”Förändringsledare” en mer korrekt benämning på projektledaren. I våra ögon är det samma jobb som skall utföras, bara det att kraven på att planera och genomföra verksamhetsförändringar är större.

PROGRAMLEDARE

Om syfte och effektmål innebär många förändringar över längre tid kan det vara svårt att överblicka alla konsekvenser. Det kan då vara en god idé att sätta upp ett program som löpande initierar och följer upp projekt som leder mot det övergripande syftet och målet. Programledare, tillsammans med programledningen, ansvarar för att starta, resurstilldela och följa upp alla projekt. Programledare har ett nära samarbete med verksamhetsledningen. Cloudonline kan tillhandahålla programledare eller rådgivare till programledning som behärskar planering och styrning av flertalet projekt med fokus på kort- och långsiktiga mål.

PROJEKT-REVIEW

Om ett projekt inte levererar förväntat resultat eller risker dra över tids- eller budgetramarna kan Cloudonline genomföra oberoende projekt-review för att bistå med rådgivning och handlingsplan för att nå förväntade mål. Vi kan också bistå med en oberoende “second opinion” eller verifiera att ett projekt går enligt plan om så önskas.

KONTAKTA OSS!
KONTAKTA OSS!

SYSTEMFÖRVALTNING

Systemförvaltning ligger oss varmt om hjärtat och vi har lång, bred och djup kunskap inom området. Vår kompetens inom systemförvaltning sträcker sig över de flesta områden som ingår i systemförvaltningen. Vi har en vana och erfarenhet från allt från att komma in och analysera hur förvaltningsorganisationen ser ut i nuläget till att genomföra en förvaltningsetablering alternativt att gå in i en linjefunktion som förvaltningsledare. Vi är metodoberoende och har kompetens inom såväl etablerade metoder och modeller som egenutvecklade.

FÖRVALTNINGSLEDARE

Vi kan gå in som förvaltningsledare i din IT-organisation eller hos affärsverksamheten. Kompetens inom ITIL, pm3, Itm5 och egenutvecklade systemförvaltningsmetoder. Vi har lång erfarenhet av att gå in i stora och mindre organisationer och leda arbetet utifrån struktur, kommunikation, samarbete och att få saker gjorda.

METODGENOMLYSNING

När organisationen är i behov av att se över hur systemförvaltningen fungerar och bör fungera är vi den oberoende parten som kan gå in och analysera, föreslå och implementera nya arbetssätt och metoder/processer, alternativt modifiera det som redan finns på plats.

LEVERANTÖRSSTYRNING

Vi har stor erfarenhet av att gå in i organisationer och hjälpa till med avtalshantering och leverantörsstyrning i olika förvaltningsorganisationer. Det kan handla om att organisationen står inför ett leverantörsbyte eller behöver styra upp den etablerade relationen med en drift- eller systemleverantör.

TEST / KVALITETSSÄKRING

Cloudonline tillhandahåller hög kompetens inom kvalitetssäkring, både som rådgivande konsulter eller via fördefinierade tjänster. Kvalitetssäkring är ett stort och i många fall komplext område. Vi kan hjälpa dig med allt från kartläggning och förstudie inom kvalitetssäkring till att genomföra förbättringsprojekt inom de områden som skapar mest värde hos er. Kvalitetssäkring är ett av våra kärnområden och för att säkerställa kvaliteten på våra konsulter har vi valt att REQB- och ISTQB-certifiera våra konsulter på foundation nivå.

Då vi levererar detta till våra kunder jobbar vi normalt med följande tjänster:

VÄRDE-WORKSHOP

För att sätta rätt ambitionsnivå på kvalitetssäkringsåtgärderna inleder vi med endags workshop där vi tillsammans med er fastställer värde och risk för objektet (process, enhet, IT-system) som skall kvalitetssäkras. Även kvalitetsbristkostnader analyseras. Denna endagsworkshop är en del i nästa steg, Målbilds- och optimerings-analys.

MÅLBILD- OCH OPTIMERINGSANALYS

Kvalitetssäkring är ett stort område som startar redan i kravställningen. För att skapa maximalt värde av kvalitetssäkringsåtgärderna är det viktigt att sätta in dom där de gör mest nytta. Helst också så tidigt som möjligt för att öka effektivitet (time-to-market) och minska kvalitetsbristkostnaderna (som ökar exponentiellt ju senare de identifieras och åtgärdas). Resultat efter genomförd Målbilds- och optimeringsanalys är beslutsunderlag för genomförande av värdeskapande åtgärder eller förbättringsprojekt. I beslutsunderlaget ingår verksamhetsanalys och business case samt riskanalys.

GENOMFÖRANDE

Beroende på resultat från Målbildsanalys genomförs förbättringsåtgärder eller projekt. Beroende på er organisation och förändringens omfattning kan vi hjälpa er i olika roller, t.ex. projektledning, strategisk rådgivare, experter inom resp. område etc.

Kompetenser
KONTAKTA OSS!
Loading...