Fördelar med vår metod

Ni kan utöka er testgrupp från några tiotal till tusentals personer utan att behöva betala mer eller att behöva kompromissa med er målgrupp. I den digitala miljön kan ni även nå individer som agerar naturligt och som inte begränsas av vetskapen om att det är ett test eller blir påverkade av andra deltagare. Det går dessutom att uppnå tillräckligt stor testvolym för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser.

Paket

Tjänster Bas Business Pro
Testtid
En vecka Två veckor En månad
Syfte, målgrupp & KPI:er [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Testupplägg
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Implementering
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Driva testdata
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Heatmaps
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
A/B-tester
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Personlig kontakt
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Rapportering
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Uppföljning [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Kontakta oss och få svar idag

[salesforce form=”7″]

Alla våra paket innehåller:

[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Syfte, målgrupp & KPI:er

Vi går tillsammans med er igenom syftet med testet och tar fram en specifik målgrupp. Vi tar även fram KPI:er för att garantera att testet ger svar på rätt frågor.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Testupplägg

Efter att vi gemensamt bestämt syfte och mål tittar vi på upplägg och teststorlek. Vi går igenom strategi, kanalval och UX för att nå målgruppen på bästa möjliga sätt.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Implementering

Vi implementerar testet på vår testdomän, eller på en domän som ni äger, utifrån det upplägg som vi kommit överens om. Vi implementerar även analysverktyg på domänen.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Driva testdata

Genom annonsering i sociala medier och/eller utvalda sökmotorer driver vi testdata till sajten utifrån tidigare vald teststorlek och målgrupp. Vi analyserar den data vi får in och optimerar efter resultat.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Heatmaps

För att få en extra dimension implementerar vi heatmaps på alla sidor som omfattas av testet. På det sättet kan vi se hur användare rör sig och klickar och därmed dra ytterligare slutsatser.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

A/B-tester

För att nå maximal konvertering så A/B-testar vi olika versioner av både sajt och annonser, och analyserar sedan vilken som konverterar bäst. Vi går sedan vidare med den mest effektiva versionen.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Personlig kontakt

Ni får en kontaktperson som alltid är knuten till ert konto. Er personliga kontakt sköter alltid ert konto och kan svara på alla era frågor. Ni har tillsammans med er kontaktperson full kontroll på testet.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Rapportering

Vi återkommer med en rapport efter att testet har slutförts där vi redovisar hur och när vi har nått syfte & mål, KPI:er samt målgrupp. Vi rapporterar kontinuerligt till er under testtiden om så önskas.
[SHOWABSIMG src=”https://cloudonline.com/wp-content/uploads/2017/01/Search_new.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Uppföljning

Vi finns tillgängliga för frågor upp till en månad efter att testet slutförts. Vi diskuterar gärna kring vår rapport, vårt arbetssätt och möjligheter för nästa steg.

Vill ni också ta nästa steg i digitaliseringen?

[salesforce form=”8″]