Blogg 2017-10-17T13:30:45+00:00

Blogg

Här delar vi med oss av vår kunskap, inspirerar och informerar och vad som händer i molnvärlden
803, 2018

4 viktiga saker att tänka på när du ska tillsätta en DPO

By | mars 8th, 2018|Modern IT-Strategi|

Om ni tillhör en av de organisationer som kommer att behöva tillsätta en DPO är det viktigt att du väljer en person som är väl kvalificerad för uppdraget. Även om det i nuläget inte ställs några formella krav behöver personen i fråga besitta en viss typ av kompetens och erfarenhet för att kunna hantera rollen som DPO på ett bra sätt. Men hur vet man vilken person som är lämpad att anta rollen som DPO? DPO, på svenska dataskyddsombud, är en roll som vi kommer se mer av i och med införandet av GDPR i maj 2018. DPO:n kommer [...]

703, 2018

Att tänka på när du ska anlita en extern DPO

By | mars 7th, 2018|Modern IT-Strategi|

Många organisationer kommer att behöva tillsätta en DPO (Data Protection Officer). Det naturliga beslutet blir antingen att nyttja en befintlig intern resurs eller att anställa en ny person. För många är det senare inte en effektiv lösning. Anledningen är att en DPO för de allra flesta organisationer är en deltidstjänst. Det är också en specialisttjänst som det inte är så lätt att hitta kompetens för internt. Det kommer också att skapas många “best practise” kring hur företag i olika branscher behöver jobba med GDPR för att balansera rätt mellan juridik, kundförväntan och affärsrisk. En extern DPO kommer ha lättare att [...]

1412, 2017

GDPR – Vad gör en DPO?

By | december 14th, 2017|Modern IT-Strategi|

Få har nog undgått att den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft i Sverige i maj 2018. Lagen omfattar alla företag, myndigheter och ideella organisationer och att inte följa de nya bestämmelserna riskerar att ge stora ekonomiska konsekvenser. GDPR innebär flera nya krav och regler att ta hänsyn till. En nyhet för Sverige är ett starkare krav på en formellt utsedd granskningsfunktion, ett så kallat dataskyddsombud eller en DPO (efter engelskans Data Protection Officer). De flesta har hört talas om denna funktion men relativt få har koll på vad den egentligen innebär. Den högst väsentliga frågan “Vad gör en [...]

611, 2017

Cloudonline – nybildat bolag som fokuserar på modern IT-strategi | Press release

By | november 6th, 2017|Modern IT-Strategi|

Pressrelease | 2017-11-06, Stockholm Systemstrategerna, Systemet IT och Litestream – tre bolag med rötterna i konsult- och hostingvärlden går ihop och  bildar bolaget Cloudonline. Efter förvärv av molnkatalog-tjänst från Cloud Republic (noterat på NGM-listan) är bolaget helt fokuserat på moderna IT-strategier online. Cloudonline har bildats för att möta kundernas behov av flexibla och skalbara IT-tjänster. Digitalisering pågår för fullt i alla branscher. IT är helt centralt i omdaningen. IT-budgeten för att köpa, utveckla och äga IT-komponenter krymper till förmån för tjänster där man betalar för det man nyttjar. I spåren av denna utveckling sätts många IT-strategier på hårda prov. [...]

1510, 2017

Vad säger GDPR om personuppgifter i email?

By | oktober 15th, 2017|Modern IT-Strategi|

Fråga: Hur skall jag hantera personuppgifter i email med hänsyn till GDPR? Vilka regler gäller? Hur gör jag om någon, som omnämns eller är adresserad i ett eller flera email, vill bli ”glömd”? Hur skall jag agera om flera personer varit med i mailkonversationen? Vilket ansvar har jag? Svar: GDPRs samtyckes- eller t.ex. gallrings-regler gäller email också. Det innebär alltså att samtycke krävs för att lagra eller processa information via email (se även tidigare bloggar om samtycke och sociala medier, Facebook). Det som kan göra email lite extra utmanande är t.ex när någon begär att bli glömd och man blandat in [...]

1310, 2017

Vad säger GDPR om bilder på kunder på Facebook?

By | oktober 13th, 2017|Modern IT-Strategi|

Fråga: Vad gäller bilder på kunder på Facebook? Vad gäller för publicering av t.ex. bilder på kunder via företagets sociala media såsom Facebook? Svar: Det enkla svaret för det flesta företag som vill lägga upp text och bild från kund- och partnerevent är att det är bra om samtycke givits för det ändamålet. I vanlig ordning så finns det dock omständigheter som kan göra det lite krångligare. Beroende på sammanhang så kan det krävas mer. Om informationen kan härledas till känslig data som t.ex. politisk-, etnisk-, facklig-, religiös tillhörighet eller sexuell läggning så är det av extra vikt att samtycket utformas [...]

Prenumerera på bloggen!

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Loading...