Vad vi gör

Våra annonseringspaket för sociala medier hjälper er marknadsföra er verksamhet på bästa möjliga sätt, oavsett om ni vill få mer likes på er facebook-sida, sälja era produkter, eller något helt annat. Vi hjälper er inte bara att annonsera utan även med att välja rätt sociala kanaler samt hur ni ska anpassa och annonsera i dem för att uppnå bästa möjliga resultat.

Paket

Tjänst Bas Business Pro
Nulägesanalys & SWOT
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Syfte
& målgrupp
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Strategi & kanalval
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Mål & KPI:er
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Design & copy
5 annonser med 2 variationer 10 annonser med 3 variationer 20 annonser med 3 variationer
Personlig kontakt
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Optimering
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Trendspaning
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”] [SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]
Konverteringsoptimering
[SHOWIMG src=”/assets/images/tick-icon.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Kontakta oss och få svar idag

[salesforce form=”7″]

Alla våra paket innehåller

[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Nulägesanalys & SWOT

Vi börjar med att tillsammans med er genomföra en nuläges- analys där vi går igenom hur långt ni har kommit med er digitala annonsering och utför sedan en SWOT-analys.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Syfte & målgrupp

Baserat på nulägesanalysen fastslår vi kampanjens övergripande syfte och mål. Sedan bestämmer vi tillsammans vilken målgrupp som kampanjen ska riktas mot.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Strategi och kanalval

Baserat på syfte & målgrupp tar vi fram den mest effektiva strategin för just er. Vi tittar på vilka kanalval som passar för just denna kampanj och er strategi.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Mål och KPI:er

Vi sätter upp mål och mätbara KPI:er som är viktiga för er, och knyter dessa till den strategi vi kommit överens om. Detta gör att vi konkret kan se hur och när vi uppnåt dessa mål.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Design & copy

Vi utformar annonser med både design och anpassade texter efter konverteringsmodeller, för att annonserna ska bli så effektiva som möjligt. Vi skapar alltid flera versioner av samma annons för att se vilken som är mest effektiv.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Rapportering

Vi skapar rapporter där vi återkopplar framsteg kring syftet, målgruppen och de konkreta mål & KPI:er vi bestämt. Rapporten ger en övergripande bild av utvecklingen.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Personlig kontakt

Ni får en kontaktperson som alltid är knuten till ert konto. Er personliga kontakt sköter alltid ert konto och kan svara på alla era frågor. Er personliga kontakt har alltid det operativa ansvaret för annonseringen.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Rapportering

En viktig del i digital annonsering är att göra en kampanj som har en plan för att öka effektiviteten på sikt. Vi analyserar därför data och optimerar annonserna för att göra dem så effektiva som möjligt.
[SHOWIMG src=”/assets/images/search-icon1.png” class=”img-responsive inline-block” alt=”img”]

Trendspaning

För att effektivisera annonseringsarbetet har vi alltid koll på de senaste trenderna inom branschen. Vi håller er uppdaterade och anpassar vårt arbete för att nå bästa möjliga resultat.

Vill ni också synas på sociala medier?

[salesforce form=”8″]