GDPR – när blir min organisation klar?

Det kan tyckas att detta är en väldigt enkel fråga som kokar ner till: Känner vi till vilka krav GDPR [...]