Jag funderar, precis som du, på vilka nyheter och trender som kommer att påverka oss framöver. Gartner, BCG, McKinsey etc spenderar mycket tid och resurser på att löpande titta i sina kristallkulor och hjälper oss andra med vad vi skall spendera vår tid och våra resurser på. Vi har förstått att AI, självkörande bilar, blockkedjor, wearables etc kommer att vara naturliga inslag i vår vardag i framöver.
Det intressanta med trender och innovationer inom IT-branschen är att de, på samma gång som de redan finns och kan användas, ofta ligger relativt långt bort i tiden innan de på allvar blir något som alla använder och behöver.
Om man istället tittar på vad som ligger lite närmare i tiden så är det naturligtvis sådant man började prata om för några år sedan. Den största meta-trenden är ”digitaliseringen”. Man kan nog med visst fog påstå att den trenden pågått i över 40 år och förändrat mycket i våra liv. Så pass att det är få av oss som ens kommer ihåg livet före persondatorer och mobiltelefoner, eller för den skull ADB och stordatorer.

Digitalisering – vad menar vi egentligen?

Vad menar vi egentligen just nu med digitalisering? Det finns många tolkningar och är man leverantör inom IT-branschen så har man vid det här laget satt en digitaliserings-etikett på sina produkter och tjänster. Vi på Cloudonline vill inte vara sämre. Vi väljer att plocka ut några företeelser som vi anser eldar på digitaliseringstrenden lite mer än andra:

IT blir verksamhet

Digital teknik är inte längre en stödfunktion för den ”verkliga” verksamheten. Digital teknik är en del av verksamheten! I nya snabbväxande bolag är det den digitala tekniken i kombination med affärsmodellen som är den avgörande framgångsfaktorn. Men IT är en allt vitalare del av hela kedjan från kundinteraktion, produktutveckling, produktion, logistik, marknadsföring, försäljning och eftermarknad, dvs hela livscykeln även i gamla organisationer. Vad det betyder för den traditionella IT-avdelningen kan man fundera på. Eller för den delen för verksamhetsansvariga som till äventyrs fortfarande hävdar att ”det där är en IT-fråga, det är inte mitt bord”.

Ökad tjänstefiering

Alla vill vi öka värdet för våra kunder eller våra kunders kunder. I samma andetag som vi kliver över gränsen och tar mer ansvar så stuvar vi om i de traditionella värdekedjorna. Hela branscher utmanas av nya spelare som använder mjukvara och nya affärsmodeller som främsta vapen. Tidigare dominanter som fokuserat på att optimera produktutveckling och tillverkning i sitt led av värdekedjan får finna sig i att petas ner ett pinnhål av de som erbjuder skalbara och flexibla tjänster istället. IT-branschen har kommit långt. När bolag i traditionella värdekedjor börjar röra sig så kommer det att förändra spelplanen i många branscher.

Internet-of-everything

Allt och alla är uppkopplade – hela tiden! Detta påverkar allt från samhällsplanering till konsumtions-mönster i tillhörande värdekedjor. Möjligen påverkar det hela vår verklighetsuppfattning. Allt och alla kan vara online och kommer att hanteras online. Leverantörer och åsiktspåverkare vet vad jag behöver innan jag själv vet det. Den rika floran av IT-tjänster som kunder, leverantörer och partners använder i samverkan innebär bl.a. kraftigt ökade krav säkerhet och integritet, som vi kommer tillbaka till lite längre ner.

Den digitala agendan 2018

Inget av det som beskrivs ovan är dock särskilt nytt ur teknisk bemärkelse. De tekniska möjligheterna har funnits länge. Det nya inträffar dock inte bara för att tekniken finns tillgänglig. Det nya inträffar när alla förväntar sig något skall fungera på ett viss sätt. T.ex. att produkter skall vara tillgängliga som tjänster, att all information skall vara tillgänglig digitalt. Och tjänsterna skall vara flexibla, stabila och säkra 24*7.
Just säkerhet – i vid bemärkelse – tror vi kommer att prägla agendan 2018. En kraftig puff i den riktningen står GDPR för (den nya Dataskyddsförordningen) som fokuserar på säkrare hantering av personuppgifter. Genomslaget blir naturligtvis stort när det är en europeisk lagstiftning som träder i kraft – som dessutom gäller globala spelare.
För att maximera nyttan när man ändå gräver i säkerhetsgropen så ligger det nära till hands att se över hela området – vilket det även finns andra goda skäl till då den digitala hotbilden växer i samma takt som företag blir mer beroende av just digitala lösningar. Några exepel på områden som kan vara värda att se över är t.ex. IAM (Identity and Access Management, eller behörighetshantering på svenska), rutiner, verktyg eller tjänster för tidig detektering av nya hot för att kunna vidta åtgärder i syfte att begränsa skador. Även klassiska säkerhetsfrågor som intrångsskydd, kryptering och loggning/spårning lär ligga högt på den digitala agendan 2018.
Vi på Cloudonline kommer att fokusera på digitalisering och säkerhet 2018. Är du redo för den nya uppkopplade och säkra digitala världen?